Bjerkreim kommune

Viktig informasjon om koronaviruset

Informasjon om vaksineringa - Covid19

Informasjon om vaksineringa - Covid19

Dei dosane som Bjerkreim kommune får tildelt til og med veke 4 i 2021, vil utelukkande gå til personar over 75 år, og helsepersonell. Dei som får vaksine i denne perioden, blir kontakta direkte av Bjerkreim kommune.

Det vil koma meir informasjon på denne nettsida når vaksineleveranse for veke 5 er klar. Det vil også koma informasjon vedrørande vaksinasjon via fastlege, så snart dette er avklart. Informasjon om vaksinering finn du òg på Folkehelseinstituttet si nettside.

 

Mvh
Knut Vassbø
smittevernlege

Knut Vassbø
E-post
Kommunelege I
Øyvor Sønstabø
E-post