Bjerkreim kommune

Viktig informasjon om koronaviruset

Informasjon om vaksineringa - Covid19

Informasjon om vaksineringa - Covid19

 Bilde: FHI - Klikk for stort bilde 

Dei dosane som Bjerkreim kommune får tildelt til og med veke 4 i 2021, vil utelukkande gå til personar over 75 år, og helsepersonell. Dei som får vaksine i denne perioden, blir kontakta direkte av Bjerkreim kommune.

Det vil koma meir informasjon på denne nettsida når vaksineleveranse for veke 5 er klar. Det vil også koma informasjon vedrørande vaksinasjon via fastlege, så snart dette er avklart. 

Informasjon om vaksinering finn du òg på Folkehelseinstituttet si nettside.

 

Mvh
Knut Vassbø
smittevernlege

Knut Vassbø
Kommunelege
E-post
Telefon 51 20 43 30
Kommunelege I
Øyvor Sønstabø
Kommunalsjef levekår
E-post
Telefon 51 20 11 08
Mobil 400 01 140