Bjerkreim kommune

Viktig informasjon om koronaviruset

Informasjon om vaksinering mot Covid-19

Informasjon om vaksinering mot Covid-19

Klikk for stort bildeUke 9 startet Bjerkreim kommune vaksinering av innbyggere under 65 år

Utsending av SMS
Tirsdag 2. mars ble det sendt ut SMS til innbyggere født i 2002 og tidligere med informasjon om vaksinering mot Covid-19.

For å kunne gjennomføre vaksineringen raskt og i riktig rekkefølge oppfordrer vi til å svare på SMS-en. Du kan også svare at du ikke ønsker vaksine, eller at du ønsker å bli kontaktet for en samtale.

Vi har allerede fått svært mange registreringer fra innbyggere som ønsker vaksine.

Dersom du ikke mottar SMS, eller ikke klarer lese meldingen, kan du ta kontakt med kommunen. Kommunen vil også i nær fremtid ta kontakt pr telefon med dem over 44 år som ikke gir tilbakemelding på SMS-varselet.

Hvorfor sender vi ut SMS nå?
Bjerkreim kommune startet uke 9 vaksinering av innbyggere i aldersgruppen fra 45-64 år. For å kunne gi rett vaksine i riktig rekkefølge, trenger vi informasjon om hvem som tilhører de forskjellige risikogruppene. 

Hva med oss over 64 år?
Vaksinering av innbyggere fra 65 år og oppover har allerede startet, og denne gruppen skal ha Pfizer-vaksinen. De eldste vaksineres først, og flere blir vaksinert etter hvert som nye vaksinedoser fra Pfizer ankommer.

Hva menes med risiko- og høyrisikogrupper?

  • Risikogrupper omfatter personer med hjertesykdom, lungesykdom, overvekt eller diabetes.  
  • Høyrisikogrupper omfatter personer med immunsvikt, nyresvikt, gjennomgått organtransplantasjon eller kreftbehandling siste fem år. Fjerning av føflekk betraktes ikke som kreftbehandling.

Utfyllende informasjon om hvilke diagnoser som inngår i de forskjellige prioriteringsgruppene, finner du her på FHIs nettsider. 

Hva med oss mellom 18 - 44 år?
Også risikopasienter i disse gruppene vil få tilbud om vaksine når vaksineleveransene tillater det.

Høyrisikogrupper får samme vaksine (Pfizer) som aldersgruppe 65 og oppover.

De som tilhører risikogrupper (men ikke høyrisiko) får AstraZeneca-vaksinen.

Det er foreløpig ikke bestemt når eller hvordan friske personer fra 18-44 skal få tilbud om vaksine.

For raskt å kunne tilby vaksine til alle som ønsker det, ber vi likevel om at alle som har fylt 18 år, registrerer sitt ønske om vaksine.

Hva med oss under 18 år?
Personer i aldersgruppen 16 – 17 år kan få vaksine dersom de er i høyrisiko-gruppe. Disse, og andre under 18 år som ønsker vaksine, må ta kontakt med sin lege for å vurdere om dette kan være aktuelt.

Kan gravide få vaksine?
Foreløpig kun etter anbefaling fra lege.

Når får jeg vaksine? Hvordan blir jeg innkalt?
De som ønsker vaksine, vil bli innkalt pr. SMS. Det er viktig at du gir beskjed dersom du blir innkalt, og ikke kan møte.

Er det frivillig?
Ja, det er frivillig å vaksinere seg. Du kan også ombestemme deg dersom du ikke ønsker vaksine nå.

Jeg bruker medisiner, kan jeg få vaksine likevel?
Ja. Du må ta med en oppdatert medisinliste når du kommer til vaksinering.

Hvorfor SMS?
Antallet vaksinedoser varierer fra uke til uke, og det blir levert to forskjellige typer vaksine, som skal brukes til forskjellige grupper innbyggere.

Vi bruker SMS som kommunikasjonsmåte slik at vi raskt og enkelt kan innhente informasjon og innkalle mange til vaksinering.  Lenken i SMSen heter  https://groupalert.azurewebsites.net og er trygg å klikke på.

Vår leverandør av SMS-tjenester, Varsling 24, behandler informasjonen i henhold til personvernregelverket.

Hva må jeg gjøre før vaksinering?
Du bør lese gjennom sjekklisten et par dager før vaksinering. Listen finner du her på FHIs nettsider.

Hjelp! Jeg får ikke til dette på mobiltelefonen! Jeg må snakke med noen! Jeg vet ikke hva jeg skal velge?
Du kan kontakte serviceavdelingen på telefon 51 20 11 00 mellom kl 08 - 15 alle hverdager.

Slik ser svaralternativene ut:

Klikk for stort bilde  

Serviceavdelinga
E-post
Telefon 51 20 11 00
Lokal Korona-telefon
Telefon 404 44 960

Dersom du har spørsmål som gjelder forhold lokalt i Bjerkreim, kan du ringe dette tlf.nr.

Åpen fra kl 08.00 - 18.00 alle dager