Bjerkreim kommune

Informasjon om kulturpris, kulturminnemidler og innsatspremier

Informasjon om kulturpris, kulturminnemidler og innsatspremier


Kulturpris-statuetten - Klikk for stort bildeKulturpris-statuetten Bjerkreim kommune deler ut disse prisene årlig.  Kulturpris og byggeskikkpris deles ut hvert annet år, i 2022 blir det delt ut kulturpris.   Frist for å foreslå kandidater til prisene er 1. oktober.  Det er levekårsutvalet som tar endelig avgjørelse om hvem som får tildelt midler og priser.

Kulturpris

Hvem synes du bør få årets kulturpris i Bjerkreim?

Hvert år blir det delt ut kulturpris eller byggeskikkpris på Kulturdagen 1. søndag i advent. I 2022 skal det deles ut kulturpris. Tenk gjerne ut allerede nå hvem du synes har gjort en ekstra innsats for at vi skal kunne leve «det gode liv» i Bjerkreim!

Forslag med begrunnelse på kandidat til årets kulturpris kan sendes postmottak@bjerkreim.kommune.no eller Bjerkreim kommune, Postboks 17, 4384 Vikeså. Hvis du ikke helt vet hva du skal skrive, kan du ringe Bjerkreim kulturkontor på tlf 988 80 147.

Frist for å foreslå kandidater: 1. oktober

Mer informasjon om kriteriene som legges til grunn finner du på kommunen sin nettside, under kultur.

 

Kulturminnemidler

Bjerkreim kommune skal hvert år dele ut kr 30 000,- i kulturminnemidler.
Pengene skal fortrinnsvis gå til vedlikehold eller restaurering av bygninger som er nevnt i kommunens kulturminneplan, men andre kan også søke.

Midlene blir utdelt av levekårsutvalget.  Pengene kan bli fordelt mellom flere søkere. Skriftlig søknad med detaljert plan og kostnadsoversikt må sendes Bjerkreim kulturkontor innen 1. oktober.

Ved spørsmål, kontakt kulturkontoret på tlf 988 80 147.

 

Innsatspremier

Innsatspremier deles ut hvert år på Kulturdagen i desember. Bjerkreim kommunes levekårsutvalg bestemmer hvem som skal få tildelt premiene.

Innsatspremier kan bli utdelt innen kulturområdene "Idrett og sport", "Sang, musikk og dans" og "Andre kulturgrener". Det er ingen automatikk i at utøvere som fyller kriteriene får prisen, noen må foreslå kandidatene.

Forslag med begrunnelse på kandidater til  prisene kan sendes postmottak@bjerkreim.kommune.no eller Bjerkreim kommune, Postboks 17, 4384 Vikeså.

Frist for å foreslå kandidater: 1. oktober

Se Bjerkreim kommunes nettside under kultur for mer informasjon om kriteriene for prisene.

Kulturkontoret

Annette Olden Nedrebø
Rådgiver kultur
E-post
Telefon 51 20 11 14
Mobil 988 80 147