Bjerkreim kommune

Viktig informasjon om koronaviruset

Informasjon om eiendomsskatt

Informasjon om eiendomsskatt

Informasjon gjelder eiendomsskatt generelt, men spesielt for de objektene hvor formuesgrunnlag benyttes.
For 2020 benytter Bjerkreim kommune Skatteetatens formuesgrunnlag (boligverdi), og denne vil nok for noen virke unaturlig høy. Ønskes det gjort endringer i grunnlaget gjøres dette hos Skatteetaten. Endringer kan gjøres tre år tilbake, men grunnlag for eiendomskatten er fra inntektsåret 2018.

Kommunen ønsker å gi informasjon og veiledning når det gjelder eiendomsskatt i kommunen - både for de som har kommunal takster og de som har fått takster etter boligverdi hos Skatteetaten.

Det må presiseres boligverdi er Skatteetatens estimerte markedsverdi av boligeiendommen. Ettersom formuesverdi er en prosentandel av boligverdi, vil denne også påvirke personlig skattenivå. Endringer som gjelder eiendomsskatt er for inntektsåret 2018, men det kan gjøres endring tilbake på skatten 2016 (se frister hos Skatteetaten).

De som ikke har boliger hvor boligverdi benyttes, og ønsker en forklaring, bes ta kontakt med eiendomsskattekontoret.

Eiendomsskattekontoret ønsker å hjelpe de som ønsker hjelp og trenger dette. Ta kontakt for å avtale tid.

  • Takst/boligverdi = Skatteetatens formuesgrunnlag/ ved siste ordinære taksering (de som ikke har boligverdi fra Skatteetaten)
  • Skattenivå = reduksjonsfaktor
  • Bunnfradrag = ytterligere reduksjon av takstgrunnlag per boenhet (60 000 per boenhet)
  • Skattegrunnlag = hva som eiendomsskatten blir utregnet fra med gitt promille
  • Skattesats = den promillesatsen som er bestemt skal brukes dette året
  • Årlig beregnet skatt = totalt eiendomsskatt som skal betales dette året

Se våre sider :

Eiendomsskatt 2020

Tore Spangen
Økonomisjef
E-post
Telefon 51 20 11 04
Mobil 400 01 104