Bjerkreim kommune

Informasjonsside influensa/korona

Influensavaksine

Influensavaksine

Influensavaksine blir gitt 28. oktober og 1. november i Bjerkreimshallen. Vaksinering skjer i regi av Bjerkreim legekontor og Bjerkreim kommune. Me ønsker at så mange som mogleg vert vaksinert mot influensa. Tilbodet er ope for dei som ønsker, men er spesielt retta mot dei som bur eller arbeider i Bjerkreim, eller har fastlege ved Bjerkreim legekontor. 

TRENG IKKJE PÅMELDING TIL INFLUENSA-VAKSINE:  Du kan møta opp utan timeavtale på ein av desse dagane om du skal ha influensavaksine:

Torsdag 28. oktober kl 07-17

Måndag 01. november kl 07-17

KVEN BØR TA VAKSINE:

Det er særskilt tilrådd at følgjande grupper vert vaksinert mot influensa. Desse gruppene får vaksine gratis (ved frikort eller viss arbeidsgivar betaler) eller for 50 kroner:

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko 
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk)
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie
 • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser. 

ER DU IKKJE I MÅLGRUPPA? Dei som ikkje tilhøyrer ei særskilt målgruppe kan også få influensa-vaksine samtidig med målgruppene.

PRIS: Dei som tilhøyrer målgruppa betaler 50 kr i eigenandel, men får vaksinen gratis om dei har frikort. 

Øvrige personar betaler 200 kr for influensavaksine.

Betaling med bankkort, kontant eller VIPPS.

KVA MÅ DU HA MED? Legitimasjon og eventuelt medisinliste. Ta gjerne med stadfesting frå arbeidsgivar, dersom arbeidsgivar skal betala vaksinen.

TRENG DU OGSÅ KORONA-VAKSINE? Husk at det skal vera minst ei veke mellom influensa-vaksine og korona-vaksine. Begge vaksinane blir gitt i Bjerkreimshallen. For å få korona-vaksine må du imidlertid melda deg på via Bjerkreim kommune | ReMin eller til serviceavdelingen på telefon 51201165.

 

Knut Vassbø
smittevernlege