Bjerkreim kommune

Influensavaksine Bjerkreim 2022

Influensavaksine Bjerkreim 2022

TID OG STAD
Det blir vaksinering i Bjerkreimshallen 20. oktober og 3. november kl.12-17.
Timebestilling er ikkje nødvendig.

Viss du bruker Marevan, bør du kontakta lege viss du ofte har INR over 3,5.
Pasientar med heimesjukepleie får tilbod om vaksine av heimesjukepleien.


PRIS
Personar i risikogrupper: 150 kr
Øvrige: 200 kr
Betaling med bankkort, VIPPS eller kontant


*risikogrupper: gravide 2.-3. trimester, kronisk sjuke, personar over 65 år
m.m. fhi.no/influensavaksine

DU SKAL IKKJE MØTA OPP VISS DU HAR NYOPPSTÅTT HOSTE ELLER TUNGPUST, SÅR
HALS, FEBER ELLER KJENNER DEG SJUK. DÅ MÅ DU SNAKKA MED LEGE FØRST.

Følg med på www.bjerkreim.kommune.no og
på Bjerkreim kommune si Facebook-side.

Grethe Berntsen
Ledende helsesykepleier
E-post
Telefon 51 20 11 58
Mobil 404 44 913