Bjerkreim kommune

Influensavaksine 2019

Influensavaksine 2019

Det er tid for influensavaksine

Folkehelseinstituttet si tilråding:

Influensavaksine anbefales spesielt for:

Gravide etter 12. svangerskapsuke.

Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko beboere i omsorgsboliger og sjukeheim

Alle fra fylte 65 år Barn og voksne med:

  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk luftveissykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjer ein alvorleg helserisiko, etter individuell vurdering av lege

Helsepersonell som har pasientkontakt

Husstandskontakter til personer med nedsatt immunforsvar

Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

 

Vaksine blir gitt ved frammøte på helsestasjonen på Vikeså (Heradshuset) vaksinedagane:

* 28.10 kl 9-12

* 04.11 kl 9-12

* 08.11 kl 8-12

* 18.11 kl 9-12

 

Prisar

Vaksne 250 kr / risikogrupper 200 / born 150 kr

 

Pasientar som bruker Marevan

INR-verdien skal ikkje vera over 3,0 når du får vaksine. Du kan måla INR og få vaksine hjå fastlege eller Bjerkreim legekontor.

 

Har du spørsmål eller ønsker du vaksine utanom dei oppsette dagane?

Kontakt helsesjukepleiar Grethe Berntsen på 51201158, fastlegen din eller Bjerkreim Legekontor på 51204330.

Du finn meir informasjon på Folkehelseinstituttet sine nettsider www.fhi.no (søkeord: influensavaksine)

 

 

Smittevernlege Knut Vassbø

Bjerkreim kommune

 

Grethe Berntsen
Ledende helsesykepleier
E-post
Telefon 51 20 11 58
Mobil 404 44 913