Bjerkreim kommune

Informasjonsside influensa/korona

Hva mener du Vikeså og Nesjane trenger for å bli et attraktivt sted?

Hva mener du Vikeså og Nesjane trenger for å bli et attraktivt sted?

Vi er i gang med sentrumsplanen for Nesjane og Vikeså og i den forbindelse inviteres det til åpent informasjonsmøte på samfunnshuset, onsdag 24. november kl. 19.00 - 21.00.

Folkemøtet markerer starten på arbeidet med Vikeså sentrum, der to inviterte arkitektgrupper skal gi anbefalinger og utarbeide fremtidsvisjoner.

Møtet vil gi deltakerne anledning til å stille spørsmål, dele engasjement og gi innspill til kommunen og arkitektgruppene som skal arbeide med mulighetsstudien.

Vel møtt!