Bjerkreim kommune

Informasjonsside influensa/korona

Heimevernet øver

Heimevernet øver

Egersund Heimevern melder at de skal ha øvelse i Bjerkreim, Hå og Eigersund i uke 39.

2400 soldater skal øve i Rogaland

Agder og Rogaland heimevernsdistrikt 08 skal gjennomføre øvelser i de fleste deler av Rogaland i uke 39. Hovedvekten av treningen blir gjennomført fra mandag 27. september til fredag 1.oktober.

Det blir avholdt feltøvelser, hvor avdelingene vil trene på å løse oppdrag innenfor sine primærfunksjoner. Dette kan være vakthold og sikring og patruljering av områder og veiakser. Det vil bli militær trafikk på enkelte veier. Løsammunisjon og lysraketter vil bli brukt og man kan påregne noe støy hele døgnet.

HEIMEVERNETS OVERORDNEDE OPPGAVER:

• Nasjonal krisehåndtering​

• Ivareta det lokale territorielle ansvaret på vegne av Forsvaret

• Vakthold og sikring av viktige militære og sivile objekter

• Støtte til det sivile samfunn; herunder bistand til politiet

Har du spørsmål angående øvelsen kan du ringe HV-08 operasjonssenter på tlf. 51 34 39 31