Har godkjent sju listeforslag

Valstyret har godkjent sju listeforslag til kommunestyrevalet i Bjerkreim 2023.
 

Innan fristen i valgl. § 6-1, 1. ledd, mottok kommunen sju forslag til vallister:

 

  • Arbeiderpartiet

  • Bjerkreim Bygdeliste

  • Bjerkreimlista

  • Fremskrittspartiet

  • Høyre

  • Kristelig Folkeparti

  • Senterpartiet

Valstyret godkjente listeforslaga i møte 16.05.2023. Les meir om godkjente vallister.