Bjerkreim kommune

Sykkelrittet Tour of Norway går gjennom Bjerkreim 28. mai - sjekk stengte veier!

I f.b.m. sykkelrittet blir en rekke veier og kryss i kommunen sperret en periode tirsdag ettermiddag.  Nærmere info om hvor og når finner du i artikkel under Aktuelt.

Godkjende vallister til kommunestyrevalet

Godkjende vallister til kommunestyrevalet

Bjerkreim valstyre har i møte 30.04.19 godkjent fem innkomne vallister til kommunestyrevalet 9. september 2019.

Ev. klager på vedtaket til valstyret må leverast innan 7 dagar etter offentleggjering, jf. valgloven § 6-8.

Alle med stemmerett har rett til å setja fram klage jf. valgloven § 13-2.