Bjerkreim kommune

Viktig informasjon om koronaviruset

Godkjende vallister til kommunestyrevalet

Godkjende vallister til kommunestyrevalet

Bjerkreim valstyre har i møte 30.04.19 godkjent fem innkomne vallister til kommunestyrevalet 9. september 2019.

Ev. klager på vedtaket til valstyret må leverast innan 7 dagar etter offentleggjering, jf. valgloven § 6-8.

Alle med stemmerett har rett til å setja fram klage jf. valgloven § 13-2.