Bjerkreim kommune

Generelt bålforbud i Bjerkreim og Eigersund kommuner

Generelt bålforbud i Bjerkreim og Eigersund kommuner

Fra 15. april til 15. september er det generelt forbud mot åpen ild i skog og utmark i Norge, med unntak av godkjente bålplasser. Reglene åpner samtidig for bruk av skjønn, der brannvesenet kan gi tillatelse.

For kommunene Bjerkreim og Eigersund vil denne tillatelsen anses å være gitt etter at ansvarlig for brenning har sendt inn melding - Melding om utendørs brenning.
Det er alltid den som antenner ilden som er ansvarlig for brenningen.

  • All brenning må skje før mørkets frembrudd. Dette på grunn av at det fra avstand er vanskelig å se om flammene kommer fra et bål eller en reell brann, noe som kan føre til unødig bekymring i befolkningen og unødige utrykninger for brannvesenet.

Ved utendørs brenning kreves det en spesiell aktsomhet og at man tar nødvendige forholdsregler for å hindre uønsket antennelse og spredning av brann.

  • Sørg for god avstand til brennbart materiale, som for eksempel bygninger og vegetasjon
  • Ta hensyn til værforholdene (vindstyrken, vindretningen, nedbørsmengde i området)
  • Ha tilstrekkelig vann tilgjengelig, hvis det skulle bli behov for å slokke brannen
  • Oppgjort ild må aldri forlates før den er fullstendig slokket
Ved større bråtebranner må også ansvarlig for brenningen sette seg inn i og følge andre forskrifter og forbud gitt fra andre instanser enn brannvesenet som vil kunne begrense en tillatelse til brenning (områder for rødliste arter, forurensning, ol.)

Ansvarlig for brenning oppfordres til å sende inn melding minst dagen før planlagt brenning slik at 110-sentralen får registrert meldingen, og at unødige utrykninger unngås.

Brannsjefen vil kunne innføre totalforbud i kommunene etter forskrift om brannforebygging når det er grunnlag for dette.

Forskrift om brannforebygging

Meldingsskjema for brenning