Bjerkreim kommune

Viktig informasjon om koronaviruset

Forsvarsbygg rydder opp på Vikesdalsmoen skytefelt - OPPDATERT INFO

Forsvarsbygg rydder opp på Vikesdalsmoen skytefelt - OPPDATERT INFO

I den forbindelse vil det være anleggs- og tungtransport på veiene i området.
 

NY INFORMASJON PR. 13.09.19:

Uttransporteringen av forurensede masser fra Vikesdalsmoen ble ikke ferdig pr. 4. september.  Ny transport med lastebil vil foregå søndag 15. september fra kl. 07.00 og frem til alle masser er transportert ut.  Vakthold mm blir som tidligere, se under.

Forsvarsbygg (FB) rydder i disse dager opp forurensning etter forsvarets skyteaktivitet på Vikesdalmoen skyte- og øvingsfelt.
I den forbindelse skal forurensede jordmasser transporteres ut og leveres til godkjent deponi.

Transporten skal etter planen skje fredag 30. august og onsdag 4. september.

På strekningen fra Vikeså miljøstasjon og frem til fylkesvei 503 vil det være vakt i hver ende.
Vakten har ingen myndighet til å stanse trafikken, men vil opplyse trafikantene om møtende trafikk.
Vi anmoder om at alle stopper når vakten gir beskjed, da det er smal og svingete på denne strekningen.  

Se nærmere beskrivelse av tiltaket og uttransport av massene (PDF, 2 MB) .