Bjerkreim kommune

Forsvaret rekvirerer øvingsområde i alle kommuner i Rogaland

Forsvaret rekvirerer øvingsområde i alle kommuner i Rogaland

I perioden 6. mars til 26. mars rekvirerer Forsvaret områder til øvelsen «Jøssing».

Øvelsen berører alle kommuner i Rogaland.

Det er Agder og Rogaland heimevernsdistrikt 08 (HV-08) som øver i denne perioden. Selve avdelingstreningen består av inntil 4000 soldater, der trening av distriktstaben er prioritert.

HV-08 kommer til å bruke feltvogner og lastebiler. Øvelsen er lagt utenfor definerte verneområder i alle berørte kommuner. Eventuell skarpskyting foregår på etablerte og godkjente skytebaner.

Forsvaret ber grunneiere holde bommer åpne, eller merke bommer tydelig med kontaktinformasjon, slik at Forsvaret kommer til innenfor de rekvirerte områdene.

Hvis du har spørsmål om øvelsen eller eventuelle erstatningskrav under og etter øvelsen, ta kontakt med Nis Willem Bartels.

Nis Willem Bartels
Rådgiver levekår
E-post
Telefon 51 20 11 54
Mobil 40 00 11 08