Bjerkreim kommune

Fjellsikring langs fv. 4318 Austrumdalsveien i sommer

Fjellsikring langs fv. 4318 Austrumdalsveien i sommer

Arbeidet langs fv. 4318 Austrumsdalsveien, veien til Stavtjørn og Ørsdalen, er i sluttfasen.

Fjellsikrere arbeider med bolting. Fjellkvaliteten er varierende, men de sier at dersom alt går som planlagt vil arbeidet med bolting være utført lørdag 16. juli. Deretter vil det være to ukers opphold i arbeidet i forbindelse med ferie (uke 29 og 30). Så vil siste del av arbeidet bli utført fra liftbil. Dette arbeidet vil ta om lag en uke (ca. 1. – 6. august).

Trafikkavvikling
Det vil bli manuell dirigering forbi arbeidsstedet under arbeidet. Trafikken kan bli stoppet i korte perioder når bolt skal borres fast i fjellet.

Informasjonen er gitt av Rogaland fylkeskommune.