Bjerkreim kommune

Får inntil 99 millioner til helsesenter

Får inntil 99 millioner til helsesenter

illustrasjon av helsesenter - Klikk for stort bilde

Bjerkreim kommune har fått tilsagn om inntil kr 98 984 000 i investeringstilskudd til Bjerkreim helsesenter på Kodleberget.

Tilskuddet fra Husbanken tilsvarer hele beløpet kommunen søkte om. Nå er målet å få prosjektet ut på anbud mot slutten av mars, og første spadetak i sommer. Håpet er å rekke behandling, altså vedtak om oppstart, i kommunestyret 13. juni. 

Da ligger alt til rette for at det nye signalbygget er ferdig seint i 2024.