Faktura for kommunale avgifter er sendt ut

Bjerkreim kommune har sendt ut faktura for kommunale avgifter.

Kommunale avgifter og eiendomsskatt for første termin blir fakturert i dag. Forfallsdatoen er 30. mars. 

Kommunale avgifter er indirekte skatter på tjenester som kommunen gir. Kommunale avgifter er for eksempel vann- og kloakkavgift og eiendomsskatt.

Du finner all informasjon om din eiendom på kommunens digitale servicetorg MinEiendom. Her kan du også dele opp regningen for kommunale avgifter i tolv terminer i det stedet for tre terminer som i dag. 

Les mer om hva du betaler for vann og avgift

  • forfallsdatoen i andre termin blir 30. juni,  tredje termin 30. oktober
  • i 2025 er datoene 28. februar, 30. juni og 30. oktober.
  • har du spørsmål? Send en e-post til postmottak@bjerkreim.kommune.no