Faktura for kommunale avgifter er sendt ut

Bjerkreim kommune har sendt ut faktura for kommunale avgifter.

Denne uka har vi sendt ut den siste store fakturaen for kommunale avgifter. Kommunen jobber med å gå gjennom fakturagrunnlaget for eiendommer, og har begynt å gjøre endringer med fakturaoppsettet. 

Mer oversiktlig

Framover jobber vi med å få mer oversiktlige fakturaer, etter ønsker fra innbyggere som gjerne vil ha bedre oversikt over de forskjellige kommunale tjenestene man betaler for. 

Bjerkreim kommune har i år også jobbet med å kvalitetssikre den såkalte matrikkelen. Matrikkelen er Norges offisielle eiendomsregister. Registeret inneholder informasjon om eiendomsgrenser, areal, bygninger, boliger og adresser. 

Endret eiendomsskatt?

Matrikkelen har blitt oppdatert med endringer som har skjedd på eiendommen og som tidligere ikke har vært registrert korrekt. Som følge av dette har sakkyndig nemnd for eiendomsskatt vedtatt endringer i eiendomsskattegrunnlaget. Det er noen som nå betaler mindre og noen som nå betaler mer eiendomsskatt etter endringen, og skatten er beregnet på grunnlag av matrikkelopplysninger.  

For å sikre likebehandling, er alle endringer satt til 1. januar 2023 og tidligere betalt eiendomsskatt blir trukket fra den ny-beregnede eiendomsskatten. I tillegg skal alle bygningene med kommunale avgifter eller eiendomsskatt på en eiendom, få hver sin faktura. Denne oppsplittingen er vi ikke helt ferdig med. Oppsplittingen skal også gjøre det mulig å skille mellom private utgifter og utgifter som påløper i næringsdriften. Alle som får endret eiendomsskatt, har fått tilsendt vedtak med nærmere opplysninger om det og hvordan gå fram dersom du er uenig i vedtaket.

Nyttige lenker

MinEiendom finner du alt informasjon om din eiendom. Her kan du også velge å dele opp regningen på kommunale avgifter.  

I høst har vi fakturert for vannforbruk. Hva betaler jeg for vann og avløp?

Informasjon om feiing og feieavgift  

Finner du feil i fakturaen?

Da vil vi gjerne ha beskjed slik at vi kan rette. Har du spørsmål? Send en e-post til postmottak@bjerkreim.kommune.no