Faktura for kommunale avgifter er sendt ut

Bjerkreim kommune har sendt ut faktura for kommunale avgifter.

Kommunale avgifter er indirekte skatter på tjenester som kommunen gir. Kommunale avgifter er for eksempel vann- og kloakkavgift og eiendomsskatt.

Nå får du all informasjon om din eiendom på kommunens digitale servicetorg MinEiendom. Her kan du også velge å dele opp regningen på kommunale avgifter i 12 terminer istedenfor tre terminer som i dag. Dette gjør du enkelt i boksen som heter «min fakturahyppighet».

Har du spørsmål? Send en e-post til postmottak@bjerkreim.kommune.no