Bjerkreim kommune

Viktig informasjon om koronaviruset

Er du hytteeier i Bjerkreim og har fått faktura for feieavgift?

Er du hytteeier i Bjerkreim og har fått faktura for feieavgift?

Du finner info om feiing/tilsyn og om beregning av feieavgift i denne artikkelen.