Bjerkreim kommune

Viktig informasjon om koronaviruset

Ekstraordinære Covid-19-midlar

Ekstraordinære Covid-19-midlar

Penger - Klikk for stort bilde Bjerkreim kommune har fått tildelt ca. 750 000 kroner til eit kommunalt næringsfond.

Midlane skal gå til ulike tiltak som fremjar aktivitet, sysselsetting og verdiskaping.
Målet er at midlane skal nyttast til bedriftsretta støtte og andre næringsretta tiltak som kommunen meiner er viktig for å kunna motverka negative konsekvensar av koronavirusutbruddet.

For meir informasjon sjå vedlagt dokument. (PDF, 367 kB)

Kommunestyret behandla sak om tildeling av ekstraordinære Covid-19 midler i møtet den 1. september i sak 056/20.  Saksframlegget kan du sjå i vedlagte dokument. (PDF, 155 kB) 

 

Link til søknadsportalen.

Søknadsfristar:

1. oktober med behandling av søknaden i LMT-utvalet den 21. oktober.
Viss meir midlar igjen, er ny søknadsfrist 1. november med behandling i utvalet 25.11.20


 

Gerd Siqveland Engelsgjerd
Landbrukssjef
E-post
Telefon 51 20 11 70
Mobil 976 18 519