Bjerkreim kommune

E39 Lyngdal Vest - Ålgård

E39 Lyngdal Vest - Ålgård

Statlig kommunedelplan ligger nå ute til høring.

Klikk for stort bilde


Planforslaget er til høring i perioden 15.10.2019 - 10.01.2020.

Du finner plandokumentene på Statens vegvesen sin nettside.

Plandokumentene er også tilgjengelige for gjennomsyn på Bjerkreim kommunehus, i serviceavdelingen.

Eventuelle merknader til forslaget sendes innen 10.01.2020 til
Statens vegvesen Region sør, Postboks 723, 4808 Arendal, eller til firmapost-sor@vegvesen.no

 

Informasjonsmøter

Statens vegvesen arrangerer åpne informasjonsmøter i høringsfasen. 
Det blir felles presentasjon og anledning til å treffe prosjektets medarbeidere for å få informasjon og diskutere planene.  Nye Veier AS vil delta som framtidig utbygger av ny E39.

I Bjerkreim blir det informasjonsmøte på Vikeså Misjonshus, Nesjane 5, Vikeså, 30. oktober kl. 19.00