Bjerkreim kommune

Dom i mobbesak

Dom i mobbesak

Det er avsagt dom i sak der tidligere elev i Bjerkreim har saksøkt kommunen.

Bjerkreim kommune er dømt til å betale erstatning til den tidligere eleven og sakskostnader rundt saken.

Bjerkreim kommune har vært uenig med saksøker om saken i utgangspunktet og det har derfor vært tatt til retten. Kommunen har nylig fått oversendt dommen og må nå lese og vurdere denne.

Kommunen er i utgangspunktet ikke motivert til å anke saken.