Dette er kommunestyret og varamedlemmene de neste fire årene

Kommunestyret 2023-2027

Kommunestyret 2023-2027
Navn Parti
Tone Vaule Arbeiderpartiet
Magne Vaule Arbeiderpartiet
Tore Malmei Bjerkreim Bygdeliste
Håvard Vikeså Bjerkreim Bygdeliste
Bjørn Tore Birkeland Bjerkreim Bygdeliste
Leiv Ove Tengesdal Fremskrittspartiet
Inger Merethe Bjerkreim Høyre
Magnar Sandstøl Høyre
Skjalg Espedal Høyre
Åshild Slettebø Høyre
Børge Vassbø Kristelig folkeparti
Vegard Mong Kristelig folkeparti
Tollef Gjedrem Kristelig folkeparti
Gunn Anita Grude Vestersjø Kristelig folkeparti
Bente Gro Milwertz Slettebø Senterpartiet
Olinn Herikstad Senterpartiet
Kjell Arne Halvorsen Senterpartiet

Vararepresentanter 2023-2027

Vararepresentanter 2023-2027
Navn Parti
Irene Thorberg Arbeiderpartiet
Knut Skjæveland Arbeiderpartiet
Annette Olden Nedrebø Arbeiderpartiet
Aud Sissel Birkeland Arbeiderpartiet
Jostein Merkesdal Arbeiderpartiet
Aslaug Marie Undheim Bjerkreim Bygdeliste
Kurt Magne Bjerkreim Bjerkreim Bygdeliste
Per Svela Bjerkreim Bygdeliste
Arne Bjerkreim Bjerkreim Bygdeliste
Øyvind Sjøtrø Bjerkreim Bygdeliste
Terje Laksesvela Helland Bjerkreim Bygdeliste
Kai Tore Gåsland Fremskrittspartiet
Kenneth Stokkeland Fremskrittspartiet
Linda Laksesvela Fremskrittspartiet
Linda Marie Ødegård Frøland Fremskrittspartiet
Magnus Solberg Høyre
Mona Tengsareid Espeland Høyre
Ingvar Husveg Høyre
Tyra Skårland Høyre
John Arne Gåsland Høyre
Gunnar Vassbø Høyre
Kristian Espeland Høyre
Ane Fuglestad Skutlaberg Kristelig folkeparti
Hans Røynestad Kristelig folkeparti
Monika Vassbø Kristelig folkeparti
Gjermund Vassbø Kristelig folkeparti
Gudmund Oremo Kristelig folkeparti
Gerd Aarrestad Vassbø Kristelig folkeparti
Anders Thunestved Kristelig folkeparti
Torbjørn Ognedal Senterpartiet
Tor Aksel Ramsli Senterpartiet
Magnhild Gjedrem Senterpartiet
Amalie Slettebø Senterpartiet
Solvor Grøtteland Helland Senterpartiet
Andreas Osland Senterpartiet