Bjerkreim kommune

Viktig informasjon om koronaviruset

COVID-vaksine til ungdom med kronisk sjukdom i aldersgruppa 12-17 år

COVID-vaksine til ungdom med kronisk sjukdom i aldersgruppa 12-17 år

FHI skriv dette om COVID-vaksine til ungdom 12-17 år:

"For barn og unge er risiko for alvorlig forløp av covid-19 lav, selv ved kronisk underliggende sykdom. Det åpnes likevel for vaksinasjon der man mener at det kan være økt risiko for alvorlig sykdom. Disse kan da tilbys BioNTech-Pfizer-vaksinen som er godkjent fra 12 år. Dette er først og fremst barn og ungdommer som har alvorlige og komplekse nevrologiske sykdommer eller medfødte syndromer, men også sykdommer i listen under. Andre tilstander med særlig høy risiko kan vurderes individuelt etter særskilt anbefaling fra barnelege.

• Organtransplantasjon

• Immunsvikt (gjelder alvorlig/medfødt immunsvikt)

• Hematologisk kreftsykdom siste fem år

• Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)

• Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. SMA, Duchenne og cerebral parese) • Downs syndrom

• Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon"

KONKLUSJON: Spørsmål om vaksinering av ungdom frå 12-17 år bør avklarast saman med helsepersonell. Innbyggarar i Bjerkreim kan ta kontakt med Bjerkreim legekontor eller med fastlege evt barnelege for å drøfta dette.

 

Knut Vassbø
smittevernlege