Bjerkreim kommune

Viktig informasjon om koronaviruset

Bruk av fotballbaner og ballbinger

Bruk av fotballbaner og ballbinger

Fotball - Klikk for stort bildeBjerkreim kommune holder inntil videre banene åpne for personer i samme husstand og med klare begrensninger.  Les mer....

 

Bjerkreim kommune har et høyt fokus på å begrense smittespredningen av Covid-19 (koronaviruset). Samtidig er vi opptatt av god folkehelse og ønsker at våre innbyggere er i fysisk aktivitet. Det foreligger et nasjonalt forbud mot å drive organisert idrett, og dette skal overholdes i kommunen.

For uorganisert aktivitet og personer i samme husstand velger vi inntil videre å holde banene åpne, men med klare begrensninger:

  • Banene deles inn i seks soner

• Per sone skal det maksimalt være tre personer, hvor minst én skal være voksen og vedkommende vil være ansvarlig for at gjeldende restriksjoner overholdes (dette skal fremdeles være uorganisert)

• Avstand mellom personer på minimum 1 meter skal overholdes, det innebærer blant annet at det ikke skal forekomme spill og dueller.

• Personer med symptomer på luftveissykdom (hoste o.l.) skal ikke bruke banene

For ballbinger skal også krav til avstand, symptomer for luftveisinfeksjon overholdes.

Vi vil fortløpende evaluere hvorvidt ordningen fungerer eventuelt om det kommer nye retningslinjer fra nasjonalt hold, og ved behov vil vi justere tiltakene. Vi er avhengig av at disse reglene følges – hvis ikke vil vi måtte stenge banene helt.

På generelt grunnlag oppfordrer vi alle foreldre til å sørge for at barn er i aktivitet, samtidig som retningslinjene fra Folkehelseinstituttet ivaretas.