Bjerkreim kommune

Bjerkreim transformatorstasjon er offisielt åpnet