Bjerkreim kommune vil stille opp for Ukraina

Bjerkreim kommune har sympati med Ukraina og det ukrainske folk i den situasjonen de nå står i.

Ukraina står i en helt forferdelig situasjon. Kommunen vil bidra med det vi har mulighet for og etter forespørsel fra sentrale myndigheter. Vi vil behandle spørsmålet om ytelser politisk ved første mulighet og behov. Kommunen innkaller om nødvendig til ekstra møter med våre folkevalgte for å få saken raskt avklart lokalt.