Bjerkreim kommune

Bjerkreim er stevnet i lag med ti andre kommuner

Bjerkreim er stevnet i lag med ti andre kommuner

Bjerkreim kommune er stevnet i Sør-Rogaland tingrett av private barnehager.

Vår private barnehage, Storafjellet, er sammen med andre private barnehager uenig i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager, og mener den bryter barnehageloven paragraf 19 om likeverdig behandling av kommunale og private barnehager. 

— Utbetaling av tilskudd til Storafjellet barnehage er basert på denne forskriften og om den blir erklært ugyldig, blir nok også tilskuddsutbetalingen feil. Det er i utgangspunktet en sak i Oslo tingrett, der staten er stevnet som må behandles først, forklarer jurist Kristine Osland i Bjerkreim kommune.  

Bjerkreim kommune samarbeider med andre kommuner om stevningen i Sør-Rogaland tingrett.

Kristine Osland
Jurist
E-post
Telefon +47 51 20 11 61