Bjerkreim er godkjent som trafikksikker kommune

Trygg trafikk deler ut skilt som viser at Bjekreim kommune er trafikksikker kommune - Klikk for stort bildeIngrid Lea Mæland i Trygg trafikk og kommunedirektør Ørjan Daltveit.

I dag har Bjerkreim kommune og Trygg Trafikk markert at kommunen er den 19. kommunen i Rogaland som får kvalitetsstempelet.

— Bjerkreim kommune har tradisjon for godt ulykkesforebyggende arbeid, noe som gjenspeiles i dokumentasjonen og arbeidet kommunen har gjort i forkant av godkjenningen, sier regionleder Ingrid Lea Mæland i Trygg Trafikk.

Målet

Bjerkreim kommune er den 151. kommunen i landet som får kvalitetsstemplet trafikksikker kommune. Et nasjonalt mål er at det innen utgangen av 2025 skal være 200 godkjente kommuner i Norge. Godkjenningen varer i tre år og etter den tid må kommunene godkjennes på nytt.

Trygg Trafikk har i samarbeid med fylkeskommunene utviklet godkjenningsordningen Trafikksikker kommune. Godkjenningen er et organisatorisk trafikksikkerhetstiltak, som gjennom systemer og rutiner skal kvalitetssikre at kommunen arbeider systematisk med trafikksikkerhet i alle kommunens sektorer.

Lover å fortsette jobben

Bjerkreim kommune (skoler, barnehager, helsestasjonen og andre) må oppfylle en rekke kriterier før kommunen blir godkjent av Trygg Trafikk.

Harald Heieraas og Ingrid Lea Mæland roste kommunen for trafikksikkerhetsarbeidet og trafikksikkerhetsplanen som kommunen har laget.

Kommunedirektør Ørjan Daltveit lover å fortsette det systematiske arbeidet for trafikksikkerheten i kommunen.