Bjerkreim kommune

Barnehager og skoler på grønt nivå

Barnehager og skoler på grønt nivå

Bjerkreim kommune har lavt smittetrykk hos innbyggere i barnehage og skolealder.

Barnehager og skoler går til grønt nivå etter trafikklysmodellen fra mandag 17. januar 2022. De har prosedyre for raskt å kunne endre tiltaksnivå dersom situasjonen endrer seg og gjør det nødvendig å sette inn tiltak.