Framside

Barnehageopptaket 2019/2020

file1271346127123.jpg - Klikk for stort bilete

 

 

Nytt barnehageår starter 15.08.2019.  Søknadsfrist til hovedtopptaket er 1. mars 2019.  Søknader som kommer etter fristen, blir vurdert ut fra ledig kapasitet og pedagogisk bemanning i den enkelte barnehage.

Bjerkreim kommune praktiserer samordna opptak for privat og kommunale barnehager til hovedopptaket.

Søknadsskjema finner du i vårt elektroniske søknadssenter. 

NB! Sjekk at du søker på riktig skjema/ år.  Det ligger tilgjengelige søknadsskjema både for inneværende barnehageår og for kommende barnehageår.  Vær oppmerksom på hvilket år du velger for søknaden din.  Dette er viktig for å få søknaden korrekt registrert i vårt fagsystem.  Skjema for inneværende år skal brukes ved endringer av eksisterende barnehageplass gjeldende for barnehageåret 2018/2019.  Søknader om ny plass/ endringer av plass fra august skal bruke skjema for barnehageåret 2019/2020.

Hvem har rett til barnehageplass?

Barn som fyller ett år innen utgangen av november 2019, og søker innen opptaksfristen 1. mars 2019, har lovfesta rett til barnehageplass.

Rådgiver oppvekst

Publisert av Brit Fuglestad. Sist endra 21.01.2019
Fann du det du leitte etter?

Kontakt

Rådgiver barnehage
Tlf: 51 20 11 05
E-post  
Saksbehandlar
Tlf: 51 20 11 63
E-post  
Teneste (1)
Artikkel med kontaktperson (1)