Bjerkreim kommune

Badevannskvalitet i Bjerkreim kommune

Badevannskvalitet i Bjerkreim kommune

Bjerkreim kommune har flere fine badeplasser.  En oversikt over badeplassene finner du på nettsiden Destinasjon Bjerkreim.  Her kan du se bilder av de ulike badeplassene, og finne kartreferanser, parkeringsinformasjon og omtaler.    

 

 

Badevannskvalitet

Bjerkreim kommune gjennomfører kontroll av kvaliteten på badevannet.  Det blir tatt prøver fra Svelavatnet, Lauvtjødna, Hofreistæ og Hetland i juni, juli og august.  Eigersund kommune tester badevannet i Gådå - disse tallene blir også publisert her.  

Kvaliteten blir vurdert ut fra tallet på tarmbakterie termotolerante koliforme bakterier pr. 100 ml.  Når tallet er over 1000 frarådes bading på grunn av helsefare.  Resultatene vil bli oppdatert på denne siden etter hver prøvetaking.  

Bading etter regn

På generell basis så er det aldri anbefalt å bade før ett døgn etter at det har vært styrtregn.  

Normer for vannkvalitet

Parameter

God

Mindre god

Ikke akseptabel

Termotolerante koliforme bakterier/100 ml

<100

100-1000

>1000

 

Badevannsprøver

Svelavatnet

  • 15. juni 2022 - 50 cfu/100 ml (God kvalitet)

Lauvtjødna

  • 15. juni 2022 - under 10 cfu/100 ml (God kvalitet)

Hofreistæ

  • 15. juni 2022 - 60 cfu/100 ml (God kvalitet)

Hetlandsskogen

  • 15. juni 2022 - 10 cfu/100 ml (God kvalitet)

Gådå

  • 13. juni 2022 - 20 cfu/100 ml (God kvalitet)

Kartpunkt for badeplasser i Bjerkreim kommune

Line Pettersen
Frivillighet- og folkehelsekoordinator
E-post
Telefon 51 20 11 03
Mobil 958 63 277
Annette Olden Nedrebø
Rådgiver kultur
E-post
Telefon 51 20 11 14
Mobil 988 80 147