Bjerkreim kommune

Åpen tilbudskonkurranse - avtale om vintervedlikehold 2022-2026

Åpen tilbudskonkurranse - avtale om vintervedlikehold 2022-2026

Bjerkreim kommune legger nå ut konkurranse om strø- og brøytekontraktene for Vikeså (inkl Veen og Sundvor) og Bjerkreim. Dokumentene kan lastes ned her: Doffin.no.

Frist for levering av tilbud er 30. september kl. 13.00.

Kristian Nomedal
Kommunalsjef
E-post
Telefon 51 20 11 10
Mobil 400 01 110