Bjerkreim kommune

Viktig informasjon om koronaviruset

Antall smittede med Covid-19

Antall smittede med Covid-19

Det er hittil totalt seks personer som er folkeregistrert i Bjerkreim som har fått påvist COVID-smitte siden pandemien starta. 

Det er ingen som oppheld seg i kommunen som pr. i dag (06.01.21) er smitta.  Alle nærkontaktar er i karantene og det er ikkje påvist smitte internt i kommunen pr. dato.  

For at det fortsatt skal forbli slik, er det nødvendig at alle følgjer nasjonale og lokale råd.  Situasjonen kan fort endre seg.  

Knut Vassbø
smittevernlege