Anne G. Friestad skal styre flyttingen

Anne Gjedrem Friestad - Klikk for stort bilde

Gjedrem Friestad skal lede flyttingen til nytt helsesenter. 

Hun får ansvaret for at overgangen/flytteprosessen fra omsorgssenteret til nye Bjerkreim helsesenter går godt. 

Gjedrem Friestad kommer til å jobbe veldig tett med pasienter, pårørende, ansatte og administrasjon for å sikre en best mulig flytteprosess.

Hun er sykepleier, og har vært med som brukerkoordinator i arbeidsgruppa for nytt helsesenter.