Alle unger i Bjerkreim skal kunne delta på minst én fritidsaktivitet

Ei dame og en mann i sak om fritidssttøtte - Klikk for stort bildeLine Pettersen og Svein Oskar Wigestrand i Bjerkreimsmarken Keth Odland

Kommunen deler ut 60 000 kroner til familier som trenger økonomisk støtte.

— Bjerkreimsmarken har donert overskuddet fra auksjonen til ordningen «fritidsstøtte». Tusen takk til Bjerkreimsmarken for den fine gaven! sier frivillighets- og folkehelsekoordinator Line Pettersen i Bjerkreim kommune.

Kommunen deler ut 60 000 kroner til familier, som av ulike grunner, trenger økonomisk støtte for at barna skal kunne delta på minst én meningsfull aktivitet på fritiden.

Dette kan fritidsstøtten blant annet dekke:

  • medlemskontingent og lisenser
  • utstyr
  • turer og reiser

Les mer og søk om fritidsstøtte